کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت

کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت

کارشناسی حرفه ای طراحی و تکنولوژی دوخت

هدف از این دوره تربیت نیروی انسانی خلاق و کارآفرین در امر طراحی، الگوسازی و دوخت لباس می باشد که علاوه بر اینکه مستقلا بتوانند در زمینه تولید پوشاک نقش آفرین باشند و امور اجرایی و سرپرستی بخش های مختلف کارگاهی و کارخانجات تولید پوشاک نقش ایفا کنند.

فارغ التحصیلان پس از اتمام دوره مهارت های زیر را کسب می نمایند:

  • ارائه طرحهای مناسب پوشاک با فرهنگ و سنت
  • تبدیل طرحهای ارائه شده به الگو
  • طراحی الگو در کارگاهها و کارخانجات

سرپرستی و اداره کارگاهها و کارخانجات تولیدی-تجاری