برنامه کلاسی تکمیل ظرفیت نیمسال اول۹۸

برنامه هفتگی دانشجویان ثبت نام شده در مرحله تکمیل ظرفیت نیمسال اول۹۸

شروع کلاسها از روز دوشنبه ۱۱ آذر طبق برنامه کلاسی اعلام شده می باشد

Image result for ‫برنامه هفتگی دانشگاه 98‬‎