به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی و مدرسین ارجمند می رساند:

به منظور رفاه حال شما عزیزان وجهت ارائه خدمات بهتر، از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۳۹۸تا اطلاع ثانوی،  مرکز در روزهای شنبه وچهارشنبه از ساعت ۱۳ تا۲۰ و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه از ساعت ۸ تا ۱۶ و روز پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲دایر میباشد و پاسخگوی دانشجویان ومراجعین محترم خواهد بود