به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی و مدرسین ارجمند می رساند:

به منظور رفاه حال شما عزیزان وجهت ارائه خدمات بهتر،تا اطلاع ثانوی،  مرکز در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ تا۱۶  و روز پنجشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲دایر میباشد و پاسخگوی دانشجویان ومراجعین محترم خواهد بود