آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان دوره های کاردانی از دوشنبه اول مهرماه

کلیه پذیرفته شدگان باید برای ثبت نام از دوشنبه ۱ مهرماه لغایت ۳ مهرماه ۹۸ با در دست داشتن مدارک مندرج زیر جهت تشکیل پرونده حضوری مراجعه نمایند.

مدارک لازم برای ثبت نام پذیرفته شدگان به شرح زیر است:
۱- شش قطعه عکس تمام رخ ۴×۳ تهیه شده در سال جاری.
۲- دوسری کپی از شناسنامه و اصل آن جهت مطابقت.
۳- دوسری کپی از کارت ملی و اصل آن جهت مطابقت.
۴- اصل دیپلم کامل متوسطه و یا گواهی آن برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام دو برگ تصویر آن.
۵- گواهی موقت پایان تحصیلات دوره متوسطه دوم (برای داوطلبان نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش نظام آموزشی ۳-۳-۶) و یا دیپلم سه ساله نظام ترمی واحدی و یا سالی واحدی (نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش) با مهر و امضای رئیس اداره آموزش و پرورش منطقه محل تحصیل به انضمام یک برگ تصویر آن.
۶- اصل فرم تأییدیه معدل جهت فارغ التحصیلانی که تاکنون گواهینامه پایان تحصیلات برای آنان صادر نشده است.

۸- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه داوطلبان را مشخص نماید (برای برادران) ودوسری کپی

گفتنی است؛ کلیه پذیرفته شدگان باید در زمان مقرر برای ثبت نام مراجعه کنند، بدیهی است عدم ثبت نام در تاریخ تعیین شده به منزله انصراف از تحصیل آنان تلقی خواهد شد.