جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

وبگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی و کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان
فرم و فایل
فرم های كاربینی وكارورزی (212و213) كاربرگ مربوط به درس كاربینی وكارورزی ۱۳۹۴/۱۲/۱ دریافت فایل
فرم درخواست مهمانی تك درس(306و307) كاربرگ درخواست مهمان تكدرس در مراكز داخل استان/سایر استانها ۱۳۹۴/۱۱/۴ دریافت فایل
فرم درخواست انتقال ومهمان به سایر مراكز (جدید) درخواست انتقال ومهمان ۱۳۹۴/۱۱/۱ دریافت فایل
فرم اعلام آمادگی برای دفاع پروژه دوره كارشناسی فرم اعلام آمادگی برای دفاع پروژه دوره كارشناسی ۱۳۹۴/۴/۲۹ دریافت فایل
فرم تصویب پایان نامه کارشناسی به همراه شیوه نامه اجرایی مخصوص دانشجویان رشته كارشناسی شبكه های كامپیوتری ۱۳۹۲/۸/۱۱ دریافت فایل
فرم های درس كاربینی آشنایی دانشجویان با محیط كاری آینده (از كلیه فرم ها بصورت یكرو پرینت گرفته ،بطوركامل تكمیل نمایید) ۱۳۹۲/۳/۱۹ دریافت فایل
درخواست استفاده از خدمات اینترنت فرم درخواست اکانت جهت استفاده از اینترنت دانشگاه ۱۳۹۲/۲/۴ دریافت فایل
فرم های پروژه ومراحل انجام آنها (مخصوص دانشجویان ترم/پودمان آخر وپودمان كار درمحیط تابستان) ۱۳۹۱/۸/۷ دریافت فایل
بروشور وفرم وام شهریه سال تحصیلی 91-90 دانشجویان متقاضی میتوانند درصورت داشتن شرایط لازم،درزمان اعلام توسط توسط دانشگاه فرم هاراتكمیل نموده وبه امورمالی تحویل نمایید ۱۳۹۱/۵/۱۱ دریافت فایل
لیست دروس مصوب كلیه رشته ها (سیلابس درسی) تعداد واحد قابل اخذ دروس عمومی در مقطع كاردانی پیوسته وناپیوسته 15واحدودر مقطع كارشناسی ناپیوسته9 واحد میباشد ۱۳۹۱/۵/۱۱ دریافت فایل
فرم های انتقال،تغییررشته،انتقال توام باتغییررشته،مهمان دانشجویان متقاضی میتوانند درمهلت تعیین شده طبق تقویم آموزشی، دونسخه ازفرم راتكمیل نموده وبه كارشناس آموزش تحویل نمایند ۱۳۹۱/۵/۳ دریافت فایل
راهنمای كار باسامانه سجاد (سامانه جامع آموزشی دانشگاه) ویژه دانشجویان ورودی سال 90 به بعد ۱۳۹۱/۴/۸ دریافت فایل
لیست شماره تماس های داخلی مركز جهت ارتباط مستقیم باواحدهای مختلف مركز ازشماره های داخلی استفاده نمائید ۱۳۹۱/۳/۳۰ دریافت فایل