جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

وبگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی و کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

رياست مركز

مشخصات شخصي:

نام: سید آرش
نام خانوادگي:امامی
شماره تماس: 2679018-0311
رايان نامه:
تحصيلات:
 
 

نویسنده : روابط عمومي