جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

وبگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی و کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

رياست مركز

مشخصات شخصي:

نام: مريم      
نام خانوادگي:نيازي
شماره تماس: 2679018-0311
رايان نامه:niazi.jeke@chmail.ir
تحصيلات:
 كارشناسي آمار از دانشگاه اصفهان
كارشناسي ارشد آمار رياضي از دانشگاه صنعتي اميركبير
 

نویسنده : روابط عمومي