جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

وبگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی و کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

مدير آموزش

مدير آموزش: سركارخانم اشرافی

تلفن تماس: 32679018- داخلي 106 رايان نامه: Ashrafi.jeke@chmail.ir
 اداره آموزش مركز آموزش علمي-كاربردي جامعه اسلامي كارگران به عنوان يكي از واحدهاي زيرمجموعه معاونت آموزشي و پژوهشي مركز فعاليت مي‌نمايد. اين اداره، به ايفاي وظايف قانوني خود با عنايت به محورهاي ذيل مي‌پردازد:
اصول، ارزش­ها و باورها:
-      خدمت به توسعه و اشاعه دانش و مشاركت در تربيت دانش­آموختگان توانمند و متعهد در جهت سربلندي و اعتلاي ميهن اسلامي به عنوان يك افتخار و توفيق الهي
-        خدمت به دانشجويان به عنوان جمعي از بندگان خداوند در جهت جلب رضايت خداوند متعال
-        حسن خلق و برخورد شايسته با مراجعان
-        پاسخگويي به مراجعان و تلاش در جهت حل مشكلات آنان (نگاه علاج­جويانه)
-        پايبندي به قانون و مقررات
-        كمك به توسعه و ارتقاي مركز
-        توجه به نوآوري و فن­آوري در جهت بهبود ارائه خدمات و نيز صرفه­جويي در مصرف منابع و ارتقاي بهره‌وري
-        امانت­داري در حفظ و حراست از اطلاعات آموزشي و غير آموزشي دانشجويان
-        خيرخواهي براي دانشجويان و دانش­آموختگان و ايجاد تمهيدات لازم براي پيشرفت آنان
-        حفظ و حراست از اطلاعات تحصيلي دانشجويان
-        کوتاه نمودن زمان پاسخگویی و ارائه خدمات به مراجعه کنندگان
-        شناسایی مشکل و بررسی علل و ارائه راهکار و بررسی میزان تأثیر راهکارهای ارائه شده با توجه به نتایج تحصیلی
-        آشنا نمودن دانشجویان با مقررات آموزشی، دوره هاي ترمي وپودماني و راهنمایی ایشان در خصوص انتخاب واحد، حذف و اضافه و غیره
ومن الله التوفيق
 
اهم وظايف و فعاليت‌ها
- نظارت بر اجراي قوانين و مقررات و آئين نامه­هاي آموزشي و راهنمايي دانشجويان
- انجام امور مربوط به انتخاب واحد وحذف و اضافه
- بررسي و كنترل درخواستهاي دانشجويان و ارائه به واحد مربوطه
- شركت در جلسات شوراي آموزشي
- تأييد گواهي اشتغال به تحصيل دانشجويان
- راهنمایی و چاره‌جویی برای رفع مشکل تحصیلی دانشجو با رعایت کامل قوانین و مقررات آموزشی دانشگاه
- طرح و بررسی وضعیت دانشجوی دچار مشکل و یا در معرض مشکل و ارائه راه حل مناسب در شورای آموزشی مركز
-  چک و تاييد نمودن لیست نمرات
-  تهيه ليست دانشجويان ممتاز
-  بررسي وضعيت تحصيلي ومعدل دانشجويان و اعلام اسامي دانشجويان مشروطي
-  بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان مشمول آزمون جامع وارزيابي حرفه اي پودماني و اعلام اسامي به دفتر آزمون دانشگاه
-  بررسی کارشناسی موارد ارجاعی به شورای آموزشی
- راهنمايي و پاسخگویی به مراجعين و انجام امور ارباب رجوع با حسن خلق

نویسنده : روابط عمومي