جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

وبگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی و کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

كارشناس امور آموزشي

كارشناس امور آموزشي: سركارخانم نامجو

تلفن تماس: 32679018- داخلي 107        رايان نامه: Namjoo.jeke@chmail.ir
اهم وظايف و فعاليت‌هاي امورخدمات آموزشي
- بررسی درخواست‌های متقاضیان میهمانی، تغییر رشته، انتقال وانتقالی توأم با تغییر رشته وانجام مکاتبات اداری آنها
- پیگیری اموردانشجویان میهمان و انتقالی و ... از قبیل نمرات، دروس، پرونده، ...
- ارسال مدارک تحصیلی دانشجویانی که با انتقال آنها موافقت شده به مركز مقصد
- ارسال نمرات میهمانی دانشجویان که در این مركز میهمان هستند
- بررسي مدارك ثبت نامي ارسال شده انتقالي از ساير مراكز به اين مركز و اعلام وصول آن
- پيگيري و اخذ اخطاريه‌هاي آموزشي دانشجويان مشروط
- تهيه و تنظيم آمار مربوط به تعداد (ميهماني، انتقالي، انتقال توأم با تغيير رشته، تغيير رشته) در هر نيم سال تحصيلي
- انجام کلیه اقدامات ویژه دانشجویان انتقالی پس از رسیدن پرونده از مركز مبدأ
- ارائه كارت دانشجويي و تمدیدکارتهای دانشجویی – صدور كارت دانشجويي المثني
-معادلسازي وتطبيق دروس دانشجويان
- تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان براي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه
- انجام امورمربوط به مشمولين (شامل ثبت اطلاعات نظام وظيفه، درخواست معافيت تحصيلي و ترخيص از خدمت دانشجويان پسر)
- اعلام فراغت از تحصيل مشمولين خدمت سربازي و لغو معافيت تحصيلي به نيروي انتظامي
- راهنمايي و پاسخگویی به مراجعين و انجام امور ارباب رجوع با حسن خلق
 
 
 
 

نویسنده : روابط عمومي