جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

وبگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی و کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

دانشجويي

اهم وظايف و فعاليت‌هاي امور دانشجويي

برگزاری نشت مسولین با دانشجویان
نمایش ونقد فیلم برای دانشجویان
اجرای جلسه توجیهی برای دانشجویان جدیدالورود
برگزاری اردوهای داخلی وخارجی برای دانشجویان
ترغیب وتشویق دانشجویان در خصوص برگزاری برنامه های فرهنگی دانشجویی وورزشی
ایجاد انگیزه وترغیب دانشجویان جهت مشارکت در کلیه فعالیتهای علمی ، فرهنگی مرکز
پیگیری شکایات وانتقادات دانشجویان در خصوص مسائل مربوط به دانشجویان
برگزاری جلسات همفکری ودریافت راهکار برای مسائل فرهنگی
تشکیل شورای دانشجویی فرهنگی با حضور دانشجویان فعال
تهیه خبرنامه دانشجوئی وانتشار آن در سطح دانشگاه
همکاری با بسیج دانشجوئی در خصوص برگزاری برنامه های فرهنگی و ورزشی
اعزام دانشجویان برگزیده به جشنواره ها ومسابقات ونمایشگاههای علمی ، فرهنگی ، ورزشی
برگزاری مسابقات علمی ، فرهنگی و ورزشی
برگزاری همایش وسمینار وکرسیهای آزاد اندیشی برای دانشجویان
ثبت از دانشجویان برای سفرهای زیارتی وتفریحی اعلامی از طریق وزارت علوم وفناوری
ثبت از دانشجویانی که خواهان شرکت در ازدواج دانشجویی می باشند
برپائی مراسمات جشن برای دانشجویان
اجرای جشن فارغ التحصیلی
مسول اجرای نماز جماعت
اطلاع رسانی شایسته به دانشجویان در خصوص فعالیتهای فرهنگی و...
تشکیل گروه فرهنگی موثر از دانشجویان فعال
تشکیل گروه علمی از دانشجویان نخبه ومخترع
چاپ وانتشار مقالات وپژوهشهای دانشجویی
- راهنمايي و پاسخ به مراجعين و انجام امور ارباب رجوع با حسن خلق