جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

وبگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی و کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

جذب مدرس حق التدريس ...

فراخوان پذیرش مدرس حق التدریس

مركز آموزش علمی كاربردی جامعه اسلامی كارگران واحد اصفهان از تعدادی مدرس حق التدریس در رشته های ذیل دعوت به همكاری مینماید:
1-    حداقل فوق لیسانس حسابداری وحسابرسی
2-    حداقل فوق لیسانس برق گرایشهای الكترونیك، كنترل وقدرت
3- حداقل فوق لیسانس مكانیك گرایش های ساخت وتولید، طراحی كاربردی (جهت تدریس دروس نقشه كشی)
4- حداقل فوق لیسانس مهندسی فناوری اطلاعات یا نرم افزار جهت تدریس دروس رشته مهندسی شبكه های كامپیوتری
 
افراد واجد شرایط می توانند جهت ارسال درخواست خود به سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سجاد) به نشانی http://edu.uast.ac.ir  (ثبت و ویرایش متقاضیان تدریس) مراجعه نمایند.
لازم به ذكراست نتیجه اولیه درخواست متقاضیان به نشانی پست الكترونیك درج شده ارسال میگردد.
جهت كسب اطلاعات بیشتر با شماره های 2679018 داخلی 3 تماس حاصل فرمائید.

 
خواهشمند است كاربرگ زير را تكميل نموده وبه پست الكترونيك rajabi.jeke@chmail.ir ارسال فرماييد.
 
 
امور مدرسين