جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

وبگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی و کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

اتوماسيون داخلي

  نام مسئول: جناب آقاي شهاب رحماني

تلفن تماس: 2648688  0311 رايان نامه: Rahmani.jeke@chmail.ir
 اهم وظايف .فعاليت هاي واحد رايانه وانفورماتيك:
 
نصب و راه اندازي نرم افزارهاي اداري مالي،آموزشي
 نصب و راه اندازی نرم افزار اتوماسیون اداری ديدگاه (چارگون)
نصب و راه اندازی نرم افزار مديريت آموزشي نماد  (پافكو)
نصب و راه اندازی نرم افزار جامع حسابداري امين  
 
آينده نگري وتوسعه از لحاظ كيفي
 راه اندازي سيستم مكانيزه حضور و غياب جهت اساتيد وكاركنان
راه اندازي سيستم صف نوبت دهي دانشجويان هنگام مراجعات انجام امورثبت نامي
خريداري و راه اندازي كيوسك هاي اطلاع رساني
 
 پشتيباني ،نظارت ورفع اشكال:
پشتيباني،راهنمايي ورفع اشكال درخصوص سامانه جامع آموزشي دانشگاه(سجاد)
 نظارت و پيشتيباني شبكه رايانه اي 
 نظارت و پشتيباني از SERVER ها
 پشتيباني از نرم افزار اتوماسيون اداري وآموزشي
 پشتيباني نرم افزاري رايانه ها
 پشتيباني و سرويس سخت افزاري رايانه ها
  
آموزش :
آموزش استفاده از نرم افزار اتوماسيون اداري
آموزش استفاده از نرم افزار نماد
آموزش پرسنل جهت نصب واستفاده از نرم افزارهاي كاربردي
استفاده از بانك نرم افزاري موجود
به اشتراك گذاري فايل ها جهت استفاده همگاني 
آموزش استفاده از چاپگر در شبكه  
آموزش استفاده از آنتي ويروس
آشنايي از چگونگي قطعي شبكه و اطلاع آن به امور رايانه جهت برطرف نمودن قطعي شبكه
اطلاع رساني به پرسنل در زمينه علوم رايانه
 
 و ديگر فعاليت ها كه شامل :
 نظارت و تعيين سطوح دسترسي كاربران در شبكه
تهيه شناسنامه سخت افزاری جهت تمام رايانه ها،پرينترهاو اسكنرها
توسعه و تجهيز سيستم هاي رايانه اي
شركت در جلسات رابطين IT وفن آوري اطلاعات
 مشاوره در زمينه خريد ، ارتقاء رايانه و تعمير با تداركات مركز
 مشاوره در جهت استفاده بهينه از تجهيزات سخت افزاري
 و انجام و پيگيري ديگر طرحها و وظايف واگذار شده از طرف رياست ومعاونت دانشگاه