جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

وبگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی و کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

مديران گروه

ساعتهاي حضور مديرگروه ها  در نيمسال اول95-96 به شرح زير مي باشد:

 

 

روز

ساعت

 

شنبه

 

 

سه شنبه

 

 

چهار شنبه

 

 

 

پنجشنبه

 

گروه برق

استاد توسل

17:30-17

استاد توسل

17:30-17

 

 

گروه حسابداري

استاد مردادي

17:30 – 16:30

 

استاد مردادي

17:30 – 16:30

 

گروه  نقشه كشي

 

 

 

استاد لقمانيان

18:30- 18

 

گروه فناوري اطلاعات

 

 

 

 

استاد شريفي نيا

12:45–11:45

sharifinia@msc.ir