جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

وبگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی و کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

اخبار واطلاعيه هاي ا ...

آندسته از دانشجوياني كه درنيمسال دوم سال تحصيلي 94-93 در مراكز علمي كاربردي ديگر درس يا دروسي را بصورت مهمان گذرانده اند، دراسرع وقت كارنامه تحصيلي خودرا از مركز مربوطه دريافت نموده وبه اداره آموزش مركز تحويل نمايند


 

بدينوسيله به اطلاع آندسته دانشجوياني كه در مقطع كارداني اين مركز فارغ التحصيل گرديده وهم اكنون مشغول به ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي مي باشند lميرساندكه: موظفند جهت انجام امور فارغ التحصيلي ورفع مشكل سامانه سجاد، خود را به واحد دانش آموختگان مركز معرفي نمايند.در غير اينصورت مركز هيچگونه مسئوليتي در قبال دانشجوياني كه مراجعه ننموده اند، ندارد.

امور دانش آموختگان27/2/94


 قابل توجه دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی

دانشجویان موظفند برای اخذ دروس معرفی به استاد  پس از ثبت نمرات آخرین نیمسال تحصیلی در سامانه سجادتا تاریخ 30اردیبهشت94 به اداره آموزش مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه بعدازآخرین نیمسال تحصیلی موظفند برای هرکدام از نیمسال هایی که مراجعه ننموده اند، درخواست مرخصی درسامانه ثبت نمایند و شهریه مربوط به مرخصی را برای هر تعداد نیمسال پرداخت نمایند.

21 /2/94 اداره آموزش

 


 

قابل توجه دانشجویان ترمی:

کلیه دانشجویان ترمی که در نیمسال اول 94-93 مشروط ویا اخراج شده اند جهت دریافت ابلاغ مشروطی یا اخراجی خود هرچه سریعتر به اداره آموزش   مراجعه نمایندودرصورت عدم مراجعه ابلاغ مذکور به آدرس دانشجویان ارسال می گردد.

   اداره آموزش      94/2/14                                                                                                                                                                                                                                           


 

گروه بندی درس سیستم های اطلاعاتی حسابداری و کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته (رشته کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترم اول)

کلیه دانشجویان موظف هستند طبق گروه بندی فوق در کلاسها حضوربهم رسانند. و امکان جابجائی کلاسها وجود ندارد.


 

جهت مشاهده دروس جديد ارائه شده در حذف واضافه ترم بهمن 93 اينجا كليك كنيد


 پيشنياز دروس قابل ارائه بهمن 93


قابل توجه کلیه دانشجویان ترمی:

حذف اضطراری در نیمسال اول 94-93در روزهای 17/9/93الی 19/9/93 انجام می شود.

درصورت تمایل بادرنظر داشتن شرایط زیر جهت تکمیل فرم مربوطه به اداره آموزش مراجعه نمایید.

شرایط حذف اضطراری :

1.احد درس مورد نظر صرفا نظری باشد.

2.غیبت دانشجو درآن بیش از 16/3 مجموع ساعات آن درس نباشد.

3..تعداد واحدهای دانشجو در آن نیمسال بعد از حذف ،کمتراز 14 واحد نگردد.

                                                                                                    15/9/93  اداره آموزش


دانشجوياني كه دروس پروژه –كارآموزي، كارورزي 1و2 –كاربيني را اخذ نموده اند، موظفند حداكثر تا45روز بعدازآخرين روز امتحان در آن نيمسال، اين دروس را تحويل بدهند، بديهي است پس از پايان مهلت مذكور، نمره دانشجو صفر درنظر گرفته مي شود. 93/9/12


به اطلاع مي رساند آن دسته از دانشجوياني كه در نيم سال گذشته، نیمسال دوم 93-1392، مشروط بوده(معدل زیر 12)  می رساند، لازم است جهت دريافت نامه ابلاغ مشروطي خود سريعا به اداره آموزش مراجعه نمايند. بديهي است در صورت عدم مراجعه به موقع، اين برگه به آدرس محل سكونت آنها پست مي شود.


به اطلاع ميرساندانتخاب واحد دانشجويان زير توسط اداره آموزش ويرايش گرديده لذا لازم است جهت اطلاع از برنامه جديد به سامانه سجاد مراجعه نمايند

آقاي آرش مكانيك رشته برنامه سازي كامپيوتر

خانم حميده آقاجاني رشته شبكه هاي كامپيوتري

آقاي اميد خدادادي رشته برنامه سازي كامپيوتر

خانم فاطمه قاسمي رشته برنامه سازي كامپيوتر


فوري- دانشجوياني كه دروسي را در مركز ديگري مهمان شده اندو اين دروس را در سامانه سجاد انتخاب واحد نكرده اندتا تاريخ 19/8/93 به اداره آموزش مراجعه نمايند


 

دانشجويان دوره كارشناسي موظف به گذراندن يكي از دو درس تفسيرموضوعي قرآن ياتفسير موضوعي نهج البلاغه و آشنايي با انقلاب اسلامي يا آشنايي بادفاع مقدس هستند ودرصورت عدم پيروي از اين قانون،دروس انتخابي شان در اين نيمسال حذف ميگردد

11/8/93

 


 

 ساعات تشكيل كلاس درس حسابداري پيمانكاري استاد مردادي روز چهارشنبه  ها از ساعت18 تا 22 ميباشد


  

قابل توجه دانشجویان ورودی 90به بعد

نظر به اتمام بررسی انتخاب واحد نیمسال تابستان 93-92 لازم به ذکر است کلیه دانشجویان جهت مشاهده انتخاب واحد تایید شده خود به سامانه سجاد مراجعه نمایند، بدیهی است مسولیت عدم مراجعه به سامانه برعهده شخص دانشجو می باشد.

لازم به ذکر است دانشجویان ذیل جهت بررسی انتخاب واحد واطلاع از برنامه کلاسی تابستان خود هرچه سریعتر به ادراه آموزش مراجعه نمایند،در غیر اینصورت مسولیت عدم مراجعه برعهده شخص دانشجو می باشد.

براي مشاهده اسامي دانشجويان اينجا كليك كنيد

 5 /93/05 اداره آموزش

 


كليه فارغ التحصيلان موظفند پس از درج تمامي نمرات خود درسامانه مربوطه (سجاد يا  نماد) جهت انجام امور تسويه حساب در روزهاي شنبه وسه شنبه هرهفته از ساعت 14تا 16 با دردست داشتن كارت دانشجويي، به واحد دانش آموختگان مراجعه نمايند. بديهي است درغير اينصورت هيچگونه اقدامي جهت صدور گواهي نامه موقت براي دانشجوياني كه تسويه حساب فارغ التحصيلي ندارند، صورت نمي پذيرد.

امور دانش آموختگان