3 انتصاب در مركزعلمی كاربردی جامعه اسلامی كارگران استان اصفهان
با صدور احکام جداگانه سرپرست مركز آموزش علمی كاربردی جامعه اسلامی كارگران، سرپرست معاونت آموزشی و مدیر آموزش مركز منصوب شدند.

 به گزارش روابط عمومی مركز، با صدور احکام جداگانه سرپرست مركز آموزش علمی كاربردی جامعه اسلامی كارگران، سرپرست معاونت آموزشی و مدیر آموزش مركز منصوب شدند.

در حکم انتصاب سرپرست مركز آمده است: سركارخانم مهندس مریم نیازی بدینوسیله به موجب این حکم به عنوان « سرپرست مركز آموزش علمی كاربردی جامعه اسلامی كارگران استان اصفهان » منصوب می‌شوید.

امید است با اتكا به خداوند متعال ومنویات نظام مقدس جمهوری اسلامی ماموریت و وظایف محوله را برپایه نظام آموزش مهارتی به صورت تمام وقت وموثر به انجام رسانید.

همچنین در حکمی از سوی سركارخانم مریم نیازی، سرپرست مركز، سركارخانم مهندس آتشكار به عنوان سرپرست معاونت آموزشی وپژوهشی منصوب شد.

سركارخانم نیازی، سرپرست مركز در حکم دیگری نیز سركارخانم مهندس اشرافی را به عنوان مدیرآموزش مركز منصوب کرد.

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۵ سه شنبه ۴ خرداد
کدخبر:1003منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۵ چهارم خردادلینک خبر: http://jeke.ir/Pages/News-1003.aspx