توزیع کارت دانشجویی از روز شنبه 8 خرداد
کلیه دانشجویان ورودی بهمن 94 وآندسته از دانشجویانی كه درخواست صدور كارت دانشجویی المثنی ارائه نمودند ، می توانند جهت دریافت کارت دانشجویی به امور رفاه دانشجویان مراجعه نمایند.

 به گزارش روابط عمومی مركز، کلیه دانشجویان ورودی بهمن 94  وآندسته از دانشجویانی كه درخواست صدور كارت دانشجویی المثنی ارائه نمودند  ، می توانند از روز شنبه 8خردادماه جهت دریافت کارت دانشجویی به امور رفاه دانشجویان (آقای بارباز) مراجعه نمایند.

بدیهی است عواقب ناشی از عدم مراجعه به موقع به عهده شخص دانشجو می باشد.

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۵ پنج شنبه ۶ خرداد
کدخبر:1004منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۵ ششم خردادلینک خبر: http://jeke.ir/Pages/News-1004.aspx