ویرایش انتخاب واحد نیمسال دوم 96-95
به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند انتخاب واحد كلیه انتخاب واحد های انجام شده در نیمسال تحصیلی دوم 96-95 باتوجه به قوانین ومقررات آموزشی بررسی و در صورت نیاز ویرایش گردید.

پیرو اطلاعیه های قبلی مبنی بر بررسی و ویرایش انتخاب واحد دانشجویان توسط اداره آموزش به اطلاع کلیه دانشجویان مرکز می رساند : كلیه انتخاب واحد های انجام شده در نیمسال تحصیلی دوم 96-95   باتوجه به قوانین ومقررات آموزشی بررسی و در صورت نیاز ویرایش گردید.

بنابراین لازم است دانشجویان محترم جهت اطلاع از انتخاب واحد نهایی خود به سامانه آموزشی سجاد مراجعه نموده و از منوی برنامه هفتگی انتخاب واحد خود را مشاهده نمایند.
 لازم به ذکر است انتخاب واحد ها نهایی گردیده و با توجه به بسته شدن سامانه سجاد امکان حذف و اضافه دروس وجود ندارد
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۵ شنبه ۷ اسفند
کدخبر:1071منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۵ هفتم اسفندلینک خبر: http://jeke.ir/Pages/News-1071.aspx