قابل توجه دانشجویان كارشناسی حسابداری استاد حجاری زاده
***

 قابل توجه دانشجویان كارشناسی حسابداری استاد حجاری زاده

 
جلسه تحویل كاربینی كارشناسی حسابداری گروه آقایان چهارشنبه 13 دی ماه ساعت 15 كلاس شماره 10
 
جلسه تحویل كاربینی كارشناسی حسابداری گروه خانم هاچهارشنبه 13 دی ماه ساعت 16كلاس شماره 10

 

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۳ دي
کدخبر:1098منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۶ سيزدهم ديلینک خبر: http://jeke.ir/Pages/News-1098.aspx