بازدید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی و هیئت همراه از مرکز
دکتر محمد حسین امیداز مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اصفهان بازدید کردندوپتانسیل های این مرکز مورد ارزیابی بحث وتبادل نظر قرار گرفت .

دکتر محمد حسین امید رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی صبح دیروز برای حضور در مراسم افتتاح ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان وارد شهر اصفهان شدند و بعد از ظهر از مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان بازدید کردندوپتانسیل های این مرکز مورد ارزیابی بحث وتبادل نظر قرار گرفت . در این بازدید دکتر موسوی رئیس نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ودکنر پیش بین مدیر دفتر حوزه ریاست دانشگاه نیز حضور داشتند.

 

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۶ ارديبهشت
کدخبر:1104منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۷ بيست و ششم ارديبهشتلینک خبر: http://jeke.ir/Pages/News-1104.aspx