تهیه کارت ورود به جلسه امتحان
كلیه دانشجویان محترم از تاریخ 15/10/93 لغایت 25/10/93 بابه همراه داشتن پرینت كارت ورود به جلسه امتحان جهت تایید وممهورنمودن آن،به امور مالی (سركارخانم ایزدی) مراجعه نمایند.

 به گزارش روابط عمومی مركز، جناب آقای طباطبائی با اعلام این خبر گفت: با توجه به شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 ،كلیه دانشجویان محترم از تاریخ 15/10/93 لغایت 25/10/93 بابه همراه داشتن پرینت كارت ورود به جلسه امتحان جهت تایید وممهورنمودن آن،به امور مالی (سركارخانم ایزدی) مراجعه نمایند.

دانشجویان ورودی قبل از سال 90  جهت دریافت پرینت کارت به اداره آموزش وسپس برای تایید آن به امورمالی مراجعه نمایند. 

وی افزود: شركت در جلسات امتحان بدون كارت ورود به جلسه امتحان ممهور شده مقدور نمی باشد .

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۳ دوشنبه ۱۵ دي
کدخبر:764منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۳ پانزدهم ديلینک خبر: http://jeke.ir/Pages/News-764.aspx