عدم پاسخگویی به مراجعات در ایام امتحانات
به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند باشروع فرآیند برگزاری امتحانات ، خدمات آموزشی ودانشجویی انجام نخواهدشد.

 به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند باشروع فرآیند برگزاری امتحانات پایان نیمسال اول 94-93 ،به لحاظ تراكم كارها خدمات آموزشی ودانشجویی همچون تسویه حساب و سایر موارد مشابه،انجام نخواهدشد همچنین كلیه واحدهای اداری وآموزشی مركز از مورخ27دی پاسخگو نخواهند بود.

بدیهی است پس از پایان امتحانات از تاریخ 93/11/13 ارائه خدمات آموزشی همچون روال گذشته ادامه خواهد داشت.

منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۳ پنج شنبه ۲۵ دي
کدخبر:770منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۳ بيست و پنجم ديلینک خبر: http://jeke.ir/Pages/News-770.aspx