اطلاعیه پیش انتخاب واحد نیمسال تابستان سال تحصیلی 94- 93
**

 

 

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند به منظور ارائه خدمات بهتر ، بالابردن سطح کیفی انتخاب واحد و برنامه ریزی دقیق و جامع دروس ارائه شده در تابستان 94(دروس عمومی، مهارت مشترک،پروژه، کارورزی) این مرکز اقدام به انجام پیش انتخاب واحد برای تابستان 94 نموده است لذا لازم است کلیه ی دانشجویان متقاضی انتخاب واحد در تابستان ، طبق شرایط زیر نسبت به انجام پیش انتخاب واحد اقدام نمایند:

 

هر دانشجو می تواند تا سقف 6 واحد درتابستان از دروس عمومی،مهارت مشترک ،پروژه و کارورزی انتخاب نماید.

2دانشجویان لازم است با توجه به مقطع تحصیلی و رشته خود به جدول دروس عمومی ومهارت مشترک در سایت www.jeke.ir  مراجعه نموده و نسبت به انجام پیش انتخاب  واحد اقدام نمایند.

3)        پس از انتخاب دروس، دانشجو موظف است تاتاریخ حداکثر31/2/94 به سایت مرکز به نشانی   www.jeke.ir مراجعه نموده و نسبت به تکمیل فرم پیش انتخاب واحد به ترتیب اولویت و به طور دقیق اقدام نماید.

***درج دقیق شماره دانشجوئی الزامی است***

****************************

 

 بدیهی است از آنجائیکه برنامه ریزی دروس ارائه شده در تابستان بر اساس انجام پیش انتخاب واحد توسط دانشجویان، رسیدن به حدنصاب و سایر شرایط توسط مرکز صورت می پذیرد لذا لازم است دانشجویان حتماً نسبت به انجام پیش انتخاب واحد اقدام نمایند همچنین مرکز هیچ مسئولیتی در خصوص ارائه تمامی دروس موردنظر دانشجویان نخواهد داشت.

لیست دروس عمومی،مهارت مشترک

  

فرم پیش انتخاب واحد تابستان 94

 

 

 

 

این فرم هنوز از طریق مدیریت سایت تایید نشده است.
منتشر شده در تاریخ ۱۳۹۴ سه شنبه ۲۲ ارديبهشت
کدخبر:840منبع:تاریخ انتشار:۱۳۹۴ بيست و دوم ارديبهشتلینک خبر: http://jeke.ir/Pages/News-840.aspx