جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان

وبگاه اطلاع رسانی مرکز آموزش علمی و کاربردی جامعه اسلامی کارگران واحد اصفهان
پیوندها
http://jeke.ir/Pages/News-519.aspx
ترم بندي دروس كليه رشته ها
http://jeke.ir/Pages/News-431.aspx
نحوه تقاضاي صدور دانشنامه
http://es.uast.ac.ir/uploads/7_117_1451009204212_listMarakez.pdf
آدرس وتلفن مراكز علمي كاربردي