مشاوره

مشاوره دانشجویی

دفتر مشاوره دانشجویی  در طول سال تحصیلی با حضور سرکارخانم راضیه امامی جمعه آماده ارائه خدمات مشاوره ای رایگان در زمینه های ازدواج ،خانواده، تحصیلی و… به دانشجویان محترم و اساتید گرامی میباشد.

اگر در زمینه های مختلف به مشاوره نیاز دارید برای ثبت نام و تعیین نوبت به کتابخانه مرکز مراجعه فرمایید.

 روزهای سه شنبه از ساعت ۱۶ تا۱۸

  ساختمان استاد پرورش طبقه اول

تلفن رزرو:  ۳۲۶۷۹۰۱۹ (داخلی ۲۰۴)