مسابقه عکاسی – ZOOM

دانشگاه علمی کاربردی مراکز جامعه اسلامی کارگران اصفهان و سیتی سنتر اصفهان با همکاری هم برگزار می کند .

مسابقه عکاسی – زوم

  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf, zip.