آموزش آزاد

یکی از وظایف مهم دانشگاهها، توانمند سازی اقشار مختلف جامعه به ویژه فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی در زمینه افزایش توانائیهای تخصصی-کاربردی رشته تحصیلی و همچنین رفع نیازها و پاسخگوی درخواست‌های سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور جهت ارائه آموزش های حرفه ای کاربردی به آنان است. لذا با عنایت به محدودیت ظرفیتهای موجود در سیستم رسمی آموزشی، ایجاد و توسعه و تنوع جریانهای متنوع آموزش های عمومی و تخصصی به صورت غیر رسمی در دانشگاه؛  امری ضروری است که این مهم در قالب « آموزش های آزاد» صورت می پذیرد.

« آموزش های آزاد» با هدف ارتقاء سطح علمی و توان تخصصی منابع انسانی کشور انجام می شود. چنین آموزش هایی با تکیه بر اساتید، مشاوران ونیروهای مجرب و همچنین امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب و با در نظر گرفتن نیازهای واقعی صنعت کشور، برای ارائه آموزش های تخصصی و حرفه ای و رفع نیاز تخصصی دانش آموختگان دانشگاه ها، کارشناسان، متخصصین و مدیران سازمان ها و صنایع کشور بنا نهاده می گردد.

شرح وظایف دفتر:

 

صدور مجوز برای اجرای دوره های آموزش آزاد پیشنهادی

نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزش آزاد اجرا شده

بررسی گزارش های آماری دوره های آموزشی آزاد اجرا شده و ارزشیابی عملکرد آنها

تایید نهایی گواهینامه های صادره برای پایان دوره های آزاد

مهم ترین دوره های «آموزش آزاد» در مرکز جامعه اسلامی کارگران اصفهان (امام صادق علیه اسلام ) شامل موارد زیر است:

 بازآموزی و آموزش تکمیلی برای دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
آموزش مورد نیاز و علاقه جامعه
آموزش تخصصی کاربردی مورد نیاز بازار کار و صنعت
آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمانهای دولتی و غیردولتی
آموزش دوره های تخصصی و تطبیقی با کارکردهای حرفه ای
ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت براساس شیوه نامه ایجاد و اجرای دوره

آموزش های آزاد در حال برگزاری:

 • کارگاه آموزش آزاد معماری داخلی
 • کارگاه آموزش آزاد تربیت نیروی فروش
 • کارگاه آموزش آزاد طلا و جواهر
 • کارگاه آموزش آزاد بورس و راهکار های سرمایه گذاری
 • کارگاه آموزش آزاد سلامت وتندرستی (حس هفتم)
 • کارگاه آموزش آزاد ایجاد کالکشن در طراحی دوخت با همکاری دانشگاه مودارت فرانسه
 • کارگاه آموزش آزاد الگو سازی مسطح در طراحی دوخت با همکاری دانشگاه مودارت فرانسه
 • کارگاه آموزش آزاد رباتیک
 • کارگاه آموزش آزاد هوش کسب و کار
 • کارگاه آموزش آزاد پوست و مراقبت های زیبایی
 • کارگاه آموزش آزاد تغذیه و سلامت
 • کارگاه آموزش آزاد طراحی و مد لباس
 • کارگاه آموزش آزاد صنایع چوب و گره چینی چوب و مبلمان
 • کارگاه آموزش آزاد فن بیان و سخنوری
مشـاهده
دپارتمان مراقبت و زیبایی
My Subtitle
مشـاهده
دپارتمان طراحی لباس و دوخت
My Subtitle
مشـاهده
دپارتمان دیجیتال مارکتینگ
My Subtitle
مشـاهده
دپارتمان حسابداری
My Subtitle
مشـاهده
دپارتمان سخنوری
My Subtitle
مشـاهده
دپارتمان طلا و جواهر
My Subtitle
مشـاهده
دپارتمان کامپوتر
My Subtitle