آموزش آزاد

یکی از وظایف مهم دانشگاهها، توانمند سازی اقشار مختلف جامعه به ویژه فارغ‌التحصیلان مراکز آموزش عالی در زمینه افزایش توانائیهای تخصصی-کاربردی رشته تحصیلی و همچنین رفع نیازها و پاسخگوی درخواست‌های سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور جهت ارائه آموزش های حرفه ای کاربردی به آنان است. لذا با عنایت به محدودیت ظرفیتهای موجود در سیستم رسمی آموزشی، ایجاد و توسعه و تنوع جریانهای متنوع آموزش های عمومی و تخصصی به صورت غیر رسمی در دانشگاه؛  امری ضروری است که این مهم در قالب « آموزش های آزاد» صورت می پذیرد.

« آموزش های آزاد» با هدف ارتقاء سطح علمی و توان تخصصی منابع انسانی کشور انجام می شود. چنین آموزش هایی با تکیه بر اساتید، مشاوران ونیروهای مجرب و همچنین امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب و با در نظر گرفتن نیازهای واقعی صنعت کشور، برای ارائه آموزش های تخصصی و حرفه ای و رفع نیاز تخصصی دانش آموختگان دانشگاه ها، کارشناسان، متخصصین و مدیران سازمان ها و صنایع کشور بنا نهاده می گردد.

شرح وظایف دفتر:

 

صدور مجوز برای اجرای دوره های آموزش آزاد پیشنهادی

نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزش آزاد اجرا شده

بررسی گزارش های آماری دوره های آموزشی آزاد اجرا شده و ارزشیابی عملکرد آنها

تایید نهایی گواهینامه های صادره برای پایان دوره های آزاد

مهم ترین دوره های «آموزش آزاد» در مرکز جامعه اسلامی کارگران اصفهان (امام صادق علیه اسلام ) شامل موارد زیر است:

 بازآموزی و آموزش تکمیلی برای دانش آموختگان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی
آموزش مورد نیاز و علاقه جامعه
آموزش تخصصی کاربردی مورد نیاز بازار کار و صنعت
آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمانهای دولتی و غیردولتی
آموزش دوره های تخصصی و تطبیقی با کارکردهای حرفه ای
ارائه دوره های آموزشی کوتاه مدت براساس شیوه نامه ایجاد و اجرای دوره

آموزش های آزاد در حال برگزاری:

 • کارگاه آموزش آزاد معماری داخلی
 • کارگاه آموزش آزاد تربیت نیروی فروش
 • کارگاه آموزش آزاد طلا و جواهر
 • کارگاه آموزش آزاد بورس و راهکار های سرمایه گذاری
 • کارگاه آموزش آزاد سلامت وتندرستی (حس هفتم)
 • کارگاه آموزش آزاد ایجاد کالکشن در طراحی دوخت با همکاری دانشگاه مودارت فرانسه
 • کارگاه آموزش آزاد الگو سازی مسطح در طراحی دوخت با همکاری دانشگاه مودارت فرانسه
 • کارگاه آموزش آزاد رباتیک
 • کارگاه آموزش آزاد هوش کسب و کار
 • کارگاه آموزش آزاد پوست و مراقبت های زیبایی
 • کارگاه آموزش آزاد تغذیه و سلامت
 • کارگاه آموزش آزاد طراحی و مد لباس
 • کارگاه آموزش آزاد صنایع چوب و گره چینی چوب و مبلمان
 • کارگاه آموزش آزاد فن بیان و سخنوری
[kswr_hoverimage hover_image_bxshadow_enabled=”on” hover_image_bxshadow_style=”style2″ hover_image_background=”#ffffff” hover_image_border_width=”1″ hover_image_border_color=”#e5e5e5″ hover_image_button_color=”#ffffff” hover_image_button_height=”32″ hover_image_button_bg=”#e22f24″ hover_image_button_text=”مشـاهده” hover_image_title_color=”#333333″ hover_image_info_subtitle_enabled=”off” hover_image_subtitle_color=”#777777″ hover_image_image=”491″ hover_image_title=”دپارتمان مراقبت و زیبایی” himg_title_size=”font-size:16px;letter-spacing:0;” himg_title_style=”font-family:Inherit;font-weight:500;” himg_subtitle_size=”font-size:14px;letter-spacing:0;” himg_subtitle_style=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” himg_button_size=”font-size:15px;” himg_button_style=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” hover_image_el_margin=”margin-top:20px;margin-bottom:30px;” hover_image_link=”url:http%3A%2F%2Fjeke.ir%2Fcare-and-beauty-department%2F|||”]
[kswr_hoverimage hover_image_bxshadow_enabled=”on” hover_image_bxshadow_style=”style2″ hover_image_background=”#ffffff” hover_image_border_width=”1″ hover_image_border_color=”#e5e5e5″ hover_image_button_color=”#ffffff” hover_image_button_height=”32″ hover_image_button_bg=”#e22f24″ hover_image_button_text=”مشـاهده” hover_image_title_color=”#333333″ hover_image_info_subtitle_enabled=”off” hover_image_subtitle_color=”#777777″ hover_image_title=”دپارتمان طراحی لباس و دوخت” himg_title_size=”font-size:16px;letter-spacing:0;” himg_title_style=”font-family:Inherit;font-weight:500;” himg_subtitle_size=”font-size:14px;letter-spacing:0;” himg_subtitle_style=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” himg_button_size=”font-size:15px;” himg_button_style=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” hover_image_el_margin=”margin-top:20px;margin-bottom:30px;” hover_image_link=”url:http%3A%2F%2Fjeke.ir%2Fclothing-design-and-sewing%2F|||” hover_image_image=”480″]
[kswr_hoverimage hover_image_bxshadow_enabled=”on” hover_image_bxshadow_style=”style2″ hover_image_background=”#ffffff” hover_image_border_width=”1″ hover_image_border_color=”#e5e5e5″ hover_image_button_color=”#ffffff” hover_image_button_height=”32″ hover_image_button_bg=”#e22f24″ hover_image_button_text=”مشـاهده” hover_image_title_color=”#333333″ hover_image_info_subtitle_enabled=”off” hover_image_subtitle_color=”#777777″ hover_image_title=”دپارتمان دیجیتال مارکتینگ” himg_title_size=”font-size:16px;letter-spacing:0;” himg_title_style=”font-family:Inherit;font-weight:500;” himg_subtitle_size=”font-size:14px;letter-spacing:0;” himg_subtitle_style=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” himg_button_size=”font-size:15px;” himg_button_style=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” hover_image_el_margin=”margin-top:20px;margin-bottom:30px;” hover_image_link=”url:http%3A%2F%2Fjeke.ir%2Fdigital-marketing-department%2F|||” hover_image_image=”479″]
[kswr_hoverimage hover_image_bxshadow_enabled=”on” hover_image_bxshadow_style=”style2″ hover_image_background=”#ffffff” hover_image_border_width=”1″ hover_image_border_color=”#e5e5e5″ hover_image_button_color=”#ffffff” hover_image_button_height=”32″ hover_image_button_bg=”#e22f24″ hover_image_button_text=”مشـاهده” hover_image_title_color=”#333333″ hover_image_info_subtitle_enabled=”off” hover_image_subtitle_color=”#777777″ hover_image_title=”دپارتمان حسابداری” himg_title_size=”font-size:16px;letter-spacing:0;” himg_title_style=”font-family:Inherit;font-weight:500;” himg_subtitle_size=”font-size:14px;letter-spacing:0;” himg_subtitle_style=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” himg_button_size=”font-size:15px;” himg_button_style=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” hover_image_el_margin=”margin-top:20px;margin-bottom:30px;” hover_image_link=”url:http%3A%2F%2Fjeke.ir%2Faccounting-department%2F|||” hover_image_image=”478″]
[kswr_hoverimage hover_image_bxshadow_enabled=”on” hover_image_bxshadow_style=”style2″ hover_image_background=”#ffffff” hover_image_border_width=”1″ hover_image_border_color=”#e5e5e5″ hover_image_button_color=”#ffffff” hover_image_button_height=”32″ hover_image_button_bg=”#e22f24″ hover_image_button_text=”مشـاهده” hover_image_title_color=”#333333″ hover_image_info_subtitle_enabled=”off” hover_image_subtitle_color=”#777777″ hover_image_image=”564″ hover_image_title=”دپارتمان سخنوری” himg_title_size=”font-size:16px;letter-spacing:0;” himg_title_style=”font-family:Inherit;font-weight:500;” himg_subtitle_size=”font-size:14px;letter-spacing:0;” himg_subtitle_style=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” himg_button_size=”font-size:15px;” himg_button_style=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” hover_image_el_margin=”margin-top:20px;margin-bottom:30px;” hover_image_link=”url:http%3A%2F%2Fjeke.ir%2Frhetoric%2F|||”]
[kswr_hoverimage hover_image_bxshadow_enabled=”on” hover_image_bxshadow_style=”style2″ hover_image_background=”#ffffff” hover_image_border_width=”1″ hover_image_border_color=”#e5e5e5″ hover_image_button_color=”#ffffff” hover_image_button_height=”32″ hover_image_button_bg=”#e22f24″ hover_image_button_text=”مشـاهده” hover_image_title_color=”#333333″ hover_image_info_subtitle_enabled=”off” hover_image_subtitle_color=”#777777″ hover_image_title=”دپارتمان طلا و جواهر” himg_title_size=”font-size:16px;letter-spacing:0;” himg_title_style=”font-family:Inherit;font-weight:500;” himg_subtitle_size=”font-size:14px;letter-spacing:0;” himg_subtitle_style=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” himg_button_size=”font-size:15px;” himg_button_style=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” hover_image_el_margin=”margin-top:20px;margin-bottom:30px;” hover_image_link=”url:http%3A%2F%2Fjeke.ir%2Fjewelry%2F|||” hover_image_image=”565″]
[kswr_hoverimage hover_image_bxshadow_enabled=”on” hover_image_bxshadow_style=”style2″ hover_image_background=”#ffffff” hover_image_border_width=”1″ hover_image_border_color=”#e5e5e5″ hover_image_button_color=”#ffffff” hover_image_button_height=”32″ hover_image_button_bg=”#e22f24″ hover_image_button_text=”مشـاهده” hover_image_title_color=”#333333″ hover_image_info_subtitle_enabled=”off” hover_image_subtitle_color=”#777777″ hover_image_title=”دپارتمان کامپوتر” himg_title_size=”font-size:16px;letter-spacing:0;” himg_title_style=”font-family:Inherit;font-weight:500;” himg_subtitle_size=”font-size:14px;letter-spacing:0;” himg_subtitle_style=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” himg_button_size=”font-size:15px;” himg_button_style=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” hover_image_el_margin=”margin-top:20px;margin-bottom:30px;” hover_image_link=”url:http%3A%2F%2Fjeke.ir%2Fcomputer-department%2F|||” hover_image_image=”566″]