مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران

اصفهان در سال ۱۳۸۶با هدف ارج نهادن به کار و ارتقاء سطح فکری، عملی و تخصصی آحاد جامعه در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، فنی، رفاهی، سیاسی، اجتماعی، و صنفی تأسیس گردید.

در مدت ۱۱ سال فعالیت آموزشی حدوداً تعداد ۳۴۵۰ فارغ التحصیل در گروه های «صنعت» و «مدیریت و خدمات اجتماعی» و «فرهنگ وهنر» داشته که اکثریت فارغ التحصیلان در کارخانجات، ادارات، سازمان و شرکت های دولتی و خصوصی مشغول به کار می باشند یا در مقاطع ارشد و دکتری در حال تحصیلند.