کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک- لباس مجلسی وخانگی

کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک- لباس مجلسی وخانگی

کارشناسی حرفه ای طراحی و الگوسازی پوشاک- لباس مجلسی وخانگی

با توجه به اینکه تربیت طراح پوشاک برمبنای شناخت فرهنگ اسلامی-ایرانی به تقویت فرهنگ عمومی و هویت ایرانی کمک می نماید و از طرف دیگر چون تاکنون از تربیت نیرو در این زمینه غفلت شده است و با توجه به مشکل اشتغال، تربیت نیروی کارآفرین، مبتکر، خلاق و خود اشتغال و تامین نیازهای داخلی و صدور لباس و کسب ارز، ضرورت ایجاد رشته را مطرح می سازد.

فارغ التحصیلان پس از اتمام دوره مهارت های زیر را کسب می نمایند:

  • ارائه طرح مناسب لباس جهت موقعیتها و شرایط گوناگون
  • تبدیل طرحهای ارائه شده به الگوهای قابل اجرا
  • مدیریت بخش طراحی الگو در کارگاهها و کارخانجات پوشاک
  • تغییر و اصلاح طرحها در جریان اجرا
  • مدیریت آموزشگاههای طراحی و دوخت لباس
  • کسب مهارتهای لازم جهت کارآفرینی