برگزاری نمایشگاه تکنو کادمی از ۹ آذر

نمایشگاه تکنو کادمی، نمایشگاهی متشکل از آثار دانشجویان رشته های کامپیوتر،تکنولوزی دوخت،طراحی لباس ، آرایش و پیرایش زنانه  می باشد

زمان برگزاری ۹ تا ۱۴ آذر از ساعت ۹ تا ۲ بعد ازظهر

 

بازدید برای عموم آزاد میباشد