اعلام زمان بندی انتخاب واحد ترم بهمن ۹۸

بر اساس بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی  انتخاب واحد دانشجویان صرفا در بازه زمانی مقرر توسط دانشجو  از طریق سامانه دانشگاه (هم آوا) به آدرس edu.uast.ac.ir انجام می پذیرد.

زمان انتخاب واحد برای ورودیهای مختلف براساس سه رقم اول شماره دانشجویی به شرح زیر می باشد.

  • ورودیهای ۹۶۲ و قبل از آن ۱۶و۱۷ بهمن
  • ورودیهای ۹۷۱ در تاریخ ۱۸ و ۱۹ بهمن
  • کاردانی ورودی ۹۷۲ در تاریخ ۲۰ بهمن
  • کارشناسی ورودی ۹۷۲ در تاریخ ۲۱ بهمن
  • کاردانی ورودی ۹۸۱ در تاریخ ۲۳ بهمن
  • کارشناسی ورودی ۹۸۱ در تاریخ ۲۴ بهمن

شروع کلاسها از ۲۶ بهمن ماه
حذف و اضافه ۱۰ الی ۱۵ اسفند ماه براساس ورودی
حذف اضطراری ۱۲ و ۱۳ خرداد
پایان کلاسها ۲۹ خرداد
امتحانات از ۳۱ خرداد تا ۱۴ تیر