ردیف نام مدرس عنوان درس لینک جلسات
۱ زهره بهمن اصفهانی هوش مصنوعی جلسه اول (سامانه رایلایو) جلسه دوم (سامانه رایلایو) جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۲ زهره بهمن اصفهانی سیستم های خبره  جلسه اول (سامانه رایلایو) جلسه دوم (سامانه رایلایو) جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۳ زهره بهمن اصفهانی مهندسی نرم افزار جلسه اول (سامانه رایلایو) جلسه دوم  جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۴ زهره بهمن اصفهانی سیستمهای اطلاعات مدیریت جلسه اول (سامانه رایلایو) جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۵ زهره بهمن اصفهانی مدیریت ارتباط با مشتری جلسه اول (سامانه رایلایو) جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۶ زهرا شاه سمندی اصفهانی نمایه سازی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۷ زهرا شاه سمندی اصفهانی خدمات ارزش افزوده در فناوری اطلاعات جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۸ مهدی اکبری کوپائی سوئیچینگ و مسیریابی در شبکه های محلی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۹ مهدی اکبری کوپائی سوئچینگ در شبک های محلی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۱۰ مهدی اکبری کوپائی پیکربندی مسیریابهای شبکه جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۱۱ مرضیه امیریان برنامه سازی مقدماتی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۱۲ مرضیه امیریان برنامه نویسی شبکه جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۱۳ محمد رضا برکتین مدیریت خدمات فناوری اطلاعات جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم
۱۴ محمد رضا برکتین مدیرت سنجش شبکه جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم
۱۵
۱۶ محمد رضا برکتین کارگاه مدیریت سنجش شبکه جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم
۱۷ جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم
۱۸ عباس میرحیدری ماشین مجازی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم
۱۹ عباس میرحیدری طراحی پیاده سازی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم
۲۰ عباس میرحیدری پیکربندی سرور جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم 
۲۱ عباس میرحیدری لینوکس جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم
۲۲ مرجان روحانی فر کارگاه کامپیوتر جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم
۲۳ مرجان روحانی فر کارگاه سیستم عامل جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم
۲۴ سیدمحمدمهدی فیض فناوری شبکه‎های گسترده جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم
۲۵ سیدمحمدمهدی فیض زبان تخصصی جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم
۲۶ سیدمحمدمهدی فیض امنیت شبکه‎های کامپیوتری جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم
۲۷ سیدمحمدمهدی فیض آشنایی با مبانی امنیت شبکه جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم
۲۸ سیدمحمدمهدی فیض نرم افزارهای کاربردی شبکه جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم