آموزش آزاد بازاریابی و تبلیغات مد ولباس

مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان برگزار میکند:

اولین کارگاه تخصصی بازاریابی و تبلیغات مد ولباس

با حضورسرکارخانم دکتر روشنک داوری عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا تهران

همراه با ارائه مدرک معتبر وزات علوم به شرکت کنندگان