ورکشاپ بین المللی ۴ روزه روند ایجاد کالکشن

مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اصفهان برگزار می نماید:

اولین ورکشاپ بین المللی ۴روزه  روند ایجاد یک کالکشن

با موضوعات “الگو سازی به روش مسطح” و “روند ایجاد کالکشن” با حضور مدرس فرانسوی از دانشگاه بین المللی مد آرت پاریس

روز اول : ایجاد یک moodboard

روزدوم : تحقیقات sourcing , روش الهام گیری و نمایشگاه vision pluriel

روزسوم : ساختار یک کالکشن بنا بر فروش و مشتریان ، انتخاب سرکالکشن و ایجاد مدل های  وابسته به آن

روز چهارم : ساختار titche technique ، مراحل طراحی ، الگو ، دوخت و  مونتاژ لباس و صنعت Haute couture

 

ورکشاپ بین المللی ۴روزه الگوسازی به روش مسطح:

روز اول : رسم الگوهای پایه بالا تنه ، آستین ، شلوار ، دامن

روزدوم : تبدیل هرالگوی پایه به صورت مینیاتوری در دو سیلوت / مانتو / شلوار / دامن

روزسوم : تبدیل الگوها دامن و شلوار و بالاتنه به سایز ۳۸ تا ۴۲

روز چهارم : تبدیل الگوی مانتو در سایز ۳۸ تا ۴۲ و ایجاد فیش تکنیک و امتحان

 

زمان : ۴ الی ۷ اسفند ماه ۹۷