تقویم آموزشی و زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول۹۹-۹۸

مهلت انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه برای نیمسال اول تحصیلی ۹۹-۹۸  از ۲۰ شهریور ماه آغاز می شود، دانشجویان تا ۲۷ شهریور ماه می توانند نسبت به انتخاب واحد اقدام کنند.

کلاس های نیمسال اول سال تحصیلی  جدید  نیز از ۳۰ شهریور ماه آغاز می شود.

زمان حذف و اضافه برای انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی نیزاز  ۱۳ مهر ماه تا ۱۹ مهر ادامه دارد.

دانشجویان طی روزهای ۷ و ۸ دیماه نیز می توانند نسبت به حذف اضطراری اقدام کنند.

کلاس های درسی  نیز در نیمسال اول سال تحصیلی جدید  ۱۹ دیماه  پایان می یابد.

امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ نیز از ۲۱ دیماه آغاز و تا ۵ بهمن ماه ادامه خواهد داشت