کاردانی شبکه های کامپوتری

کاردانی شبکه های کامپوتری

رشته شبکه های کامپیوتری که برای مقطع کاردانی در دانشگاه علمی کاربردی تدوین گردیده است، این هدف را دنبال می کند که دانش آموختگان این رشته پس از اتمام دوره بتوانند انواع شبکه ها را در سازمان ها به پا کرده و اطلاعات را درون سازمان ها به جریان بیاندازند. پشتیبانی و نگهداری این سیستم ها و به روز رسانی آنها نیز هدف دوم تدوین این رشته است.

    فارغ التحصیلان این رشته پس از اتمام دوره مهارت های زیر را کسب می نمایند:

  • شناخت شبکه های کامپیوتری
  • شناخت تجهیزات مخابراتی
  • شناخت تجهیزات رسانه های ارتباطی شبکه