کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

کاردانی حرفه ای حسابداری مالی

کاردانی حسابداری مالی

هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی که ضمن آشنایی با دروس نظری، با سیستم های مالی و حسابداری بنگاه های اقتصادی (خدماتی، بازرگانی و تولیدی) و مؤسسات دولتی و غیر اتفاعی آشنا شوند. همچنین توانایی لازم در تصمیم گیری صحیح و دقیق بر مبنای اطلاعات علمی و قابل اعتماد در بهینه سازی سیستم های گردش کار دستگاه مربوط را داشته و در انجام وظایف تعریف شده و همکاری مؤثر با کارشناسان مرتبط با این فن در مسائل برنامه ریزی و بازرگانی و پیش بینی های مالی و اقتصادی شرکت ها و مؤسسات دولتی ایفای نقش نماید.

 • رعایت اخلاق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
 • خلاقیت و نوآوری
 • به کاگیری اصول حسابداری و توانایی انجام عملیات اولیه حسابداری و اصول علم اقتصاد
 • شناخت با حسابداری مالی، شامل حسابداری شرکت ها و خدمات عمومی
 • شناخت کدهای اصلی و فرعی سیستم حسابداری صنعتی
 • آشنایی با حسابداری مؤسسات بازرگانی و خدماتی و مشارکت در تهیه صورت های مالی اساسی
 • انجام امور مالی حسابداری شرکت ها و مشارکت در تهیه صورت های مالی اساسی

فارغ التحصیلان پس از اتمام دوره مهارت های زیر را کسب مینمایند

 • گزارش نویسی و مستند سازی
 • ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیتها
 • انجام کار گروهی
 • طبقه بندی و پردازش اطلاعات
 • بهره گیری از رایانه
 • برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار