کاردانی فنی برق صنعتی

کاردانی فنی برق صنعتی

دوره کاردانی فنی برق صنعتی یکی از مجموعه های آموزشی عالی در زمینه فنی بوده و هدف آن تربیت کاردان مورد نیاز جهت ساخت، راه اندازی، تعمیر و نگهداری و همچنین بهره برداری از سیستمهای مربوط به این رشته است.هدف از برگزاری این دوره تربیت کاردان علمی، کاربردی در حوزه تعمیر و نگهداری سیستم های صنعتی، اجرای پروژه های الکتریکی و ماشین آلات ، تجهیزات کارخانجات صنعتی و تولیدی، پست ها، مراکز توزیع و نیروگاه ها می باشد .

  • فعالیت در واحد های تعمیر و نگهداری
  • آشنایی با ماشین ها ی الکتریکی و کار با آن
  • مونتاژ و راه اندازی تابلوهای صنعتی
  • آشنایی با تاسیسات الکتریکی
  • آشنایی با اصول تولید، انتقال و توزیع در سیستم های قدرت

فارغ التحصیلان پس از اتمام دوره مهارت های زیر را کسب می نمایند.

  • تعمیر، نگهدار بخش های برقی واحد های نیروگاهی
  • فعالیت در بخش های توسعه و بهبود همه کارخانجات و واحد های صنعتی
  • آشنایی بایک یا دو استاندارد صنعتی
  • آشنایی با سنسورها و لوازم اندازه گیری