مهندسی شبکه

دوره کارشناسی مهندسی  شبکه های کامپیوتری دوره ای است که ضمن ایجاد توانایی علمی، در برگیرنده آموزش استفاده بهینه از ابزارهای مرتبط با شبکه های کامپیوتری به گونه ای مؤثر و کاربردی در حوزه های مختلف طراحی، پیاه سازی پشتیبانی و نگهداری و امنیت می باشد. طی این دوره دانش آموخگان وارد بازار کسب و کار خواهند شد که با داشتن تلفیقی از علوم نظری و مهارت های علمی شبکه های کامپیوتری بتوانند مسئولیت های موجود در خصوص طراحی، عملیاتی سازی، پشتیبانی و بهره برداری مناسب از سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری و نیز سرویس های شبکه های کامپیوتری را در حوزه های مختلف کاری با تصدی مشاغل و مسئولیت های مرتبط ایفا کنند.

  • توانایی شناخت و به کارگیری تجهیزات سخت افزاری شبکه های کامپیوتری
  • توانایی راه اندازی شبکه های بیسیم
  • توانایی شناخت استاندارد های بین المللی طراحی و پیاده سازی شبکه های کامپیوتری
  • توسعه و بهینه سازی شبکه های کامپیوتری موجود

فارغ التحصیلان پس از اتمام دوره مهارت های زیر را کسب می نمایند.

  • توانایی تجزیه و تحلیل شبکه های کامپیوتری کوچک و متوسط
  • توانایی پیاده سازی شبکه های کامپیوتری
  • توانایی راه اندازی انواع شبکه های اینترنت، اینترانت و اکترانت
  • توانایی طراحی و پیاده سازی لایه های نرم افزاری شبکه به کمک مجموعه پروتکل های ICP/IP