کاردانی دوخت و تکنولوژی لباس

کاردانی دوخت و تکنولوژی لباس

هدف ایجاد این رشته تربیت نیروی انسانی کاردانی است که علاوه بر همکاری در امر طراحی دوخت لباس در ارتباط با متخصصین این رشته می تواند به طور مستقل نقش عملی در امور اجرایی و سرپرستی بخش های مختلف کارگاهها، کارخانجات تولید و طراحی لباس ایفا نماید.

  • توانایی تزیینات لباس
  • نظارت بر عملکرد در خطوط تولید
  • دوخت پارچه

فارغ التحصیلان پس از اتمام دوره مهارت های زیر را کسب می نماید:

  • توانایی طراحی و دوخت لباس
  • توانایی دوخت صنعتی و کار با ماشین های مربوطه
  • توانایی سایزبندی پوشاک