مدیریت وسرپرستی کارگاههای دوخت

اکتبر 3, 2020

نخستین کنفرانس ملی طراحی لباس،تکنولوژی دوخت، نساجی وپوشاک

نخستین کنفرانس ملی طراحی لباس،تکنولوژی دوخت، نساجی وپوشاک در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۹  توسط مرکزآموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران استان اصفهان و تحت حمایت سیویلیکادر […]