نوامبر 24, 2019

برگزاری نمایشگاه تکنو کادمی از ۹ آذر

نمایشگاه تکنو کادمی، نمایشگاهی متشکل از آثار دانشجویان رشته های کامپیوتر،تکنولوزی دوخت،طراحی لباس ، آرایش و پیرایش زنانه  می باشد […]