کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی

کاردانی فنی نقشه کشی صنعتی

هدف از برگزاری این دوره تربیت افرادی است که با آگاهی و شناخت مناسب از امکانات بخش تولید و قابلیت های آن بتوانند با درک صحیح از اصول مهندسی اجزای مختلف ماشین آلات صنعتی، با رعایت استاندارد های نقشه کشی فکر طراح را به زبان نقشه های صنعتی جهت تفهیم برای ساخت و مونتاژ به کارگاه قسمت تولید ارائه نماید.