کاردانی فنی مکانیک خودرو

کاردانی فنی مکانیک خودرو

هدف از تدوین این دوره تربیت تکنسین مورد نیاز صنعت خودرو است. دانشجویان در طول تحصیل با عملکرد خوردو و مجموعه های ذیربط آشنایی پیدا می کنند و قابلیت تعمیر انواع سیستم های خودروهای سواری و تجاری را کسب خواهد نمود.

فارغ التحصیلان این رشته پس از اتمام دوره مهارت های زیر را کسب می نمایند:

  • شناخت سیستم های اصلی خودرو
  • شناخت زیر سیستم های خودرویی
  • تحلیل عملکرد عیوب مجموعه های خودرویی
  • تعمیر مجموعه های خودرویی