کاردانی فنی صنایع چوب – مبلمان

کاردانی فنی صنایع چوب – مبلمان

هدف از تدوین این دوره تربیت نیروی انسانی متخصص و آشنا به مبانی نظری و عملی تولید مبلمان می باشد. که با توجه به نیاز صنف تولید کنندگان مبلمان، فروشندگان مبلمان و سایر دست اندرکاران این حوزه شغلی، نظیر سازندگان و تجهیز کنندگان ابنیه مسکونی، تجاری و عمومی شده است.

فارغ التحصیلان پس از اتمام دوره مهارت های زیر را کسب می نمایند.

  • توانایی انجام کلیه امور مربوط به دورودگری شامل شناخت ابزار کار و ماشین ها، برشکاری و مونتاژ و …
  • توانایی انجام کلیه امور مربوط به منبت کاری شامل شناخت ا بزار الات و کار با آنها، شناخت انواع چوب و انتقال طرح بر روی آنها
  • توانایی انجام کلیه امور مربوط به رنگ کاری شامل شناخت و به کار گیری ابزارالات رنگ پاشی و شناخت مواد اولیه رنگ کاری
  • توانایی انجام کلیه امور مربوط به رویه کوبی شامل شناخت و به کارگیری ابزار آلات و ماشین های رویه کوبی و توانای برش و دوخت و نصب پارچه ، فنر بندی ، فوم کاری و …
  • توانایی سرپرستی کارگاه های تولید مبلمان