[kswr_modernimage mdim_style=”venus” mdim_titlecolor=”#ffffff” mdim_titlepadding=”6″ mdim_subtitlecolor=”#cccccc” mdim_overlaycolor=”rgba(0,11,168,0.7)” mdim_colorscheme=”#ffffff” mdim_image=”546″ mdim_titlefont=”font-size:20px;” mdim_titlefontstyle=”font-family:Inherit;font-weight:700;” mdim_subtitlefont=”font-size:14px;” mdim_subtitlefontstyle=”font-family:Inherit;font-weight:400;” mdim_classes=”ad-img”]

طراحی مد

عشق و شوری است برخواسته از قلب هنرمند …

اصفهان روزی منچستر ایران نامیده می شد و خواسته ما در این دانشگاه ، رسیدن به دوران اوج گذشته با ابزار نوین و ارتباط موثر با مراکز علمی داخلی و انستیتوها و کالج های تخصصی مد و پوشاک مطرح در خارج از کشور است .
رسیدن به جایگاه برتر طراحی و مد و پوشاک و رشته های وابسته مثل ژورنالیست و عکاسی و مدیا و بازاریابی و کسب و کار و گرافیک و انیمیشن و حسابداری و سایر رشته های اختصاصی مد و فشن غایت خواسته ماست .
ما بستر مناسبی برای جوانانِ پرشور و  طراحان فردا که می توانند شگفتی ها را خلق کنند فراهم می کنیم . بلکه اینجا جائی است که این جوانان عاشق خلق کردن ، واقعیت های جدید را کشف کنند و مسیرهای حرفه ای را که با خواسته های بازار فردا مطابقت دارند را بیافرینند ، جوانان پرشوری که طراحان و خلاقان و آفرینندگان زیبایی های این مرز و بوم خواهند شد .

اخبـار دانشگاه