نظر به نقش واهمیت ورزش وفعالیت های بدنی در افزایش روحیه نشاط وشادابی دانشجویان ودر راستای دستیابی به اهداف سلامت بخش تربیت بدنی، اداره کل تربیت بدنی دانشگاه هر دو سال یکبار (تابستان) اقدام به برگزاری المپیاد فرهنگی ورزشی د ر دوگروه دختران وپسران در رشته های انفرادی تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، دو ومیدانی، تکواندو، کشتی آزاد، جودو ،شطرنج وکاراته می نماید.دانشجویان علاقمند به شرکت در این رویداد می توانند به دفتر امور فرهنگی دانشجویی مرکز مراجعه نمایند.

همچنین از  دانشجویان ورزشکار نظام مهارتی وصاحب عناوین در رویداد های آسیایی، جهانی و بین المللی که نسبت به ارسال رزومه ورزشی خود اقدام نمایند، به نحو شایسته ای تقدیر به عمل خواهد آمد.

دانلود فایل ” فرایند اهدا تسهیلات تخفیف شهریه به قهرمانان ورزشی”