عباس تاتایی

رئیس مرکز

مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اصفهان در افق ۱۴۰۴، مرکزی جامع و دارای جایگاه برتر در کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار مبتنی بر فناوری و کسب و کار های نوین در سطح قابل قبول و ممتاز مهارتی و رقابتی در سطح استانی و ملی می باشد.