نام و نام خانوادگی: شهرام شریفی نیا

تحصیلات: کارشناسی ارشد

نام رشته: مهندسی کام‍‍پیوتر-نرم افزار

دانشگاه محل تحصیل: آزاد اسلامی واحد نجف آباد

سمت اجرایی در مرکز: مدیر گروه رشته های: کاردانی فنی برنامه سازی کامپیوتر , کاردانی فنی شبکه های کامپیوتری ,کاردانی فنی فناوری اطلاعات – اینترنت و شبکه های گسترده  , مهندسی  فناوری شبکه های کامپیوتری

ساعت حضور در مرکز: پنجشنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۲۰

سوابق اجرایی : از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۹۱ کارشناس فناوری اطلاعات در شرکت فولاد مبارکه

سوابق مدیریتی: از سال ۱۳۹۱ تا کنون رئیس شبکه و ارتباطات شرکت فولاد مبارکه

نام و نام خانوادگی: مهدی مردادی بیدگلی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

نام رشته: حسابداری

دانشگاه محل تحصیل: آزاد اسلامی واحد مبارکه

سمت اجرایی در مرکز: مدیر گروه رشته های: کاردانی حسابداری مالی , کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی

ساعت حضور در مرکز:  سه شنبه ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷

سوابق اجرایی مرتبط :
از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۹۱ مدیر مالی صنایع شیمیایی اصفهان
از سال ۱۳۹۰ تاکنون کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابرسی

سوابق مدیریتی : از سال ۱۳۹۱ تا کنون  حسابرس دیوان محاسبات

نام و نام خانوادگی: سید آرش امامی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

نام رشته: مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

دانشگاه محل تحصیل: آزاد اسلامی واحد یزد

سمت اجرایی در مرکز: مدیر گروه رشته های: کاردانی حرفه ای دوخت و تکنولوژی لباس , کاردانی فنی  ریسندگی, مهندسی فناوری الیاف مصنوعی

ساعت حضور در مرکز:  روزهای  زوج

سوابق اجرایی مرتبط:
از سال ۱۳۷۸ الی ۱۳۸۰ مشاور در زمینه تحقیق و توسعه شرکت پارس ام سی اس
از سال ۱۳۸۳ الی ۱۳۸۶ مدیر تولید شرکت تولیدی  ایران نو بافت
از سال ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ مدیر تولید شرکت صنایع نساجی همدانیان
از سال ۱۳۹۱ به عنوان مشاور  و مسئول ارتباط با صنعت انجمن صنفی کارفرمایان صنایع نساجی استان اصفهان
از سال ۱۳۹۱ کارشناس رسمی دادگستری در رشته نساجی

سوابق مدیریتی: از سال ۱۳۹۱ تاکنون  مدیر عامل شرکت ریسندگی ناهید
از سال ۱۳۹۶ تاکنون رئیس مرکزعلمی کاربردی  جامعه اسلامی کارگران

نام و نام خانوادگی: هانیه شاه نظری

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت اجرایی در مرکز: مدیر گروه رشته های آرایش و پیرایش زنانه

ساعت حضور در مرکز:  …..