رشته های مقطع کاردانی :

۱- کاردانی حسابداری مالی

۲- کاردانی حسابداری واحدهای صنفی

۳- کاردانی دوخت و تکنولوژی لباس

۴- کاردانی طراحی لباس

۵- کاردانی فنی صنایع نساجی و ریسندگی

۶- کاردانی آرایش زنانه

۷- کاردانی پیرایش زنانه

رشته های مقطع کارشناسی :

۱- کارشناسی حسابداری مالی

۲- مهندسی تولید الیاف