برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی به مناسبت روز جوان با تدریس سرکارخانم راضیه امامی جمعه وهمکاری نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه و دفتر فرهنگی مرکز برگزار شذ.

سرکارخانم راضیه امامی جمعه در کارگاه مهارت‌های زندگی که روز گذشته در سالن آمفی تئاتر مرکز برگزار شد، طی سخنانی گفت: مهارت‌های زندگی به منظور ارتقای سطح ارتباطات، افزایش قدرت تصمیم‌گیری، تعامل با دیگران، یادگیری، مدیریت و درک خویش و کار کردن در گروه خود مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی افزود:  هرچه خود باوری وشناخت انسان از خودش زیادتر بشود به اهداف و برنامه های زندگی که در پیش رو دارد زودتر خواهد رسیدانسان باید برای شناخت دقیق‌تر و بهتر خود، آگاهی‌هایش را در مورد شناخت توانایی‌های خود طبقه‌بندی کند. فرد  بداند که شناخت علایق، خصوصیات، روحیات، احساسات، هیجانات، تفکرات و عواطف منوط به داشتن آگاهی دقیق از خصوصیات روحی و روانی و درونی خود است.