23 فروردین 1399

سامانه آموزش مجازی دانشگاه جامع علمی کاربردی فعال شد

معاون علمی دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان ضمن تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه گفت: مدرسین و دانشجویان   می توانند با […]